Onderscheidend is de externe focus van onze dienstverlening

Klachtenregeling

R&A Accountants en Adviseurs B.V. heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de dienstverlening.

Klachten kunnen telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens.

Binnen 4 weken wordt u bericht over de behandeling van uw klacht.